Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Spotkania naszego Koła odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, oprócz wakacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego o godzinie 18.00. 

Zapraszamy!!!

Rowerem po Ukrainie

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2012 r. do 31.03.2013 r. w m. Nadvirna i okręgu Iwano-Frankowsk. Zakłada przeprowadzenie kampanii  informacyjno–promocyjnej, dzięki której zostanie utworzona lokalna koalicja na rzecz infrastruktury rowerowej, zostanie opracowana „Koncepcja szlaków rowerowych w regionie Nadvirna” oraz zostaną wytyczone mapy - ślady GPS 180 km. Przewidziano oznakowanie 60 km tras rowerowych na podstawie opracowanego dokumentu. Dzięki projektowi zawiąże się współpraca międzynarodowa pomiędzy miastami - dzielenie się dobrymi praktykami np. organizacją rajdów rowerowych. Nastąpi wzrost wiedzy mieszkańców nt. bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założonego celu jakim jest promocja ruchu rowerowego na Ukrainie poprzez wymianę doświadczeń  i pokazanie dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem roweru jako środka komunikacji miejskiej oraz służącego do uprawiania turystyki rowerowej. W ramach projektu przewidziano wizytę studyjną w Polsce – członkowie delegacji z Ukrainy będą brali udział w imprezach organizowanych  w Gnieźnie z okazji Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego  Dnia bez Samochodu - masa krytyczna, rajd rowerowy, happening. Zapoznają się z realizacją polityki rowerowej na terenie miasta i powiatu -  spotkania z Prezydentem Gniezna Jackiem Kowalskim i Starostą Gnieźnieńskim Dariuszem Pilakiem, samorządowcami, radnymi oraz wezmą udział  w szkoleniu dotyczącym min. możliwości pozyskiwania środków na finansowanie rozbudowy infrastruktury rowerowej.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Partnerzy


 

Nadleśnictwo Gniezno

Wspierają nas