Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Spotkania naszego Koła odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, oprócz wakacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego o godzinie 18.00. 

Zapraszamy!!!

Konferencja "Niska emisja to wysokie ryzyko"

Dnia 24 października w Miejskim Ośrodka Kultury przy ul. Łubieńskiego w Gnieźnie odbyła się konferencja, która jest częścią akcji prowadzonej przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. pod tytułem "Niska emisja to wysokie ryzyko".

Spot Radio Gniezno

Klip filmowy zrealizowany przez TV Gniezno

Akcja "Niska emisja to wysokie ryzyko" - ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczanie emisji trujących i szkodliwych substancji do powietrza dzięki zmianie przyzwyczajeń oraz zastosowaniu bardziej ekologicznych metod ogrzewania, w tym ciepła z miejskiej sieci, które jest bardziej przyjazne dla środowiska, zapewnia komfort, wygodę, bezpieczeństwo oraz pewność dostaw. Wyłącznym dostawcą ciepła systemowego w Gnieźnie jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., które to jako partner Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie włączyło się w akcję, mającą na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat negatywnych skutków zjawiska, jakim jest niska emisja.

W konferencji wzięli udział zarządcy nieruchomości, właściciele wspólnot, deweloperzy oraz wszystkie inne osoby, którym leży na sercu walka z niską emisją i jej skutkami.

Otwarcia Konferencji "Niska emisja to wysokie ryzyko" dokonała Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie - Maria Brykczyńska oraz Zastępca Prezesa ds. Technicznych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. - Piotr Staśkiewicz. 

Wśród prelegentów przedstawiających zagadnienie zagrożenia niską emisją znaleźli się:

1) pracownik Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Danuta Krysiak -  prezentacja "Monitoring jakości powietrza atmosferycznego",

2) dr Bartłomiej Gałęcki z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii "Najczęstsze choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza",

3) Sylwia Mielcarek i Maciej Ciesielski, przedstawiciele PEC w Gnieźnie - prezentacja multimedialna pt. "Ciepło systemowe",

4) członek Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie, asystent ds. energii Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. Kinga Świtalska  - Alternatywne źródła energii oraz efektywność energetyczna jako sposoby ograniczenia niskiej emisji do atmosfery.

tekst: Maciej Ciesielski

zdjęcia: Marcin Mazurek

Partnerzy


 

Nadleśnictwo Gniezno

Wspierają nas