Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Spotkania naszego Koła odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, oprócz wakacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego o godzinie 18.00. 

Zapraszamy!!!

EKOLIDER 2012 / 2013

Dnia 14 czerwca 2013 roku podsumowano  XIII edycję powiatowego konkursu EKOLIDER. Uczestnicy konkursu przez cały rok szkolny skupiali się na działalności ekologicznej, między innymi poprzez zbieranie makulatury, metali kolorowych, puszek aluminiowych, nakrętek do odzysku, dokarmianie ptaków zimą, organizowanie happeningów edukacyjnych i wystaw przyrodniczych. 
Kapituła konkursu wyłoniła zdobywców tytułu EKOLIDERA  w następujących kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe, a wśród szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyznała wyróżnienia. Tytuł EKOLIDERA  otrzymali: Przedszkole Nr 17 w Gnieźnie oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie. Wyróżnionymi natomiast zostali: Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 14 w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa z Karniszewa, Szkoła Podstawowa nr 5 z Gniezna, Gimnazjum nr 1 z Trzemeszna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Gniezna. 
Organizatorami Konkursu i zarazem sponsorami byli Urząd Miejski w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno, Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie oraz Polski Związek Łowiecki. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy 
wszystkich  do udziału za rok.

Zdjęcia: Wiktor Koliński

Partnerzy


 

Nadleśnictwo Gniezno

Wspierają nas